Calamiteitenmelding

Calamiteiten kunt u tijdens kantooruren (08.15 - 17.30 uur) melden via
telefoonnummer 0186 63 44 00. 

Buiten kantooruren beheert een antwoorddienst onze telefoon. Deze dienst neemt bij calamiteiten direct contact op met de betreffende medewerkers van Mediq Medeco die de calamiteit in behandeling nemen. 

Wat is volgens Mediq Medeco een calamiteit?
Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis waardoor de spoedlevering van producten of de expertise van Mediq Medeco-medewerkers noodzakelijk is. Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:
 
• Een dreiging voor het lichamelijk welzijn van patiënten en/of medewerkers. Een voorbeeldhiervan is het voorvallen van rampen en zware ongevallen (volgens de definitie in artikel 1 van de Wet Brzo). De normale voorraad van het ziekenhuis kan op dit moment onvoldoendeblijken te zijn voor de hoeveelheid patiënten.

• Dreiging van grote schade zowel materieel als financieel, bijvoorbeeld doordat de calamiteit de voortgang van de werkzaamheden zwaar belemmert.

Wanneer maakt u géén calamiteitenmelding?
• Als de gebeurtenis niet onverwacht is.
• Er geen gevaar dreigt voor het lichamelijk welzijn van patiënten en/of medewerkers of grote schade dreigt.

Wat is de procedure nadat u de calamiteit heeft gemeld bij Mediq Medeco?
• Inventarisatie van de graad van de calamiteit.
• Inventarisatie van de benodigde producten.
• Inventarisatie van beschikbaarheid van de producten op voorraad bij Mediq Medeco.
• Spoedlevering van de producten naar de gevraagde locatie.

Voor producten die op het moment van de calamiteitenmelding niet voorradig zijn bij Mediq Medeco en wel benodigd zijn, wordt een alternatieve uitleverlocatie bepaald. De zusterbedrijven binnen Mediq spelen hierbij een belangrijke rol. Waarnodig worden alternatieven gezocht en aangeleverd. 

Na het afhandelen van de calamiteit evalueert Mediq Medeco samen met u hoe de afhandeling van de calamiteit is verlopen en wat eventuele verbeterpunten zijn voor toekomstige meldingen. 

Lees meer over de calamiteitenprocedure van Mediq Medeco.