Algemene voorwaarden

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zijn op al onze transacties de algemene voorwaarden van toepassing zoals uitgegeven door de vereniging FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht alsmede bij de Kamer van Koophandel voor Eemland te Amersfoort. Uitzonderingen hierop zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds.  

•Leveringen franco bij opdrachten vanaf € 100,- exclusief btw. Bij kleinere  
  opdrachten wordt € 10,- orderkosten in rekening gebracht.
•Betaling binnen 30 dagen.
•Bestelhoeveelheid wordt waar nodig aangepast aan fabrieksverpakking.
•Reclames binnen acht dagen na ontvangst goederen.
•Bij retourzendingen dient vooraf, onder vermelding van de reden, akkoord 
  gegeven te worden door de afdeling Customer Service. Retourzendingen zonder 
  voorafgaand akkoord worden geweigerd.
•Retourneren is alleen mogelijk indien de verpakking ongeopend, onbeschadigd en 
  onbeschreven is.
•Het te retourneren artikel dient goed te worden verpakt (in een overdoos). Geen 
  stickers of plakband op het artikel plakken.
•Artikelen die door onjuist verpakken beschadigd zijn worden niet gecrediteerd.
•Creditering vindt plaats na ontvangst, controle en goedkeuring door Mediq Medeco.
•Artikelen dienen binnen 2 weken na levering als retour aangemeld te worden.
•Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet retour genomen worden.
Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief btw, inclusief normale verpakking, exclusief duurzame transportmiddelen zoals pallets, rolcontainers etc.

Medeco B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder 
inschrijfnummer: 23038479. 

Wijzigingen voorbehouden.