Klachtenprocedure

Uiteraard streven wij naar een tijdige en juiste levering van producten die voldoen aan vooraf gestelde specificaties. Helaas komt het voor dat er fouten worden gemaakt of dat producten niet voldoen aan de specificaties. Als het onverhoopt toch misgaat, lossen wij dit zo snel mogelijk op. 

Tevens willen wij hiervan leren voor de toekomst. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u ons hierover informeert. 

Klacht melden
Voor het melden van uw klacht kunt u contact opnemen met onze klantenservice via
telefoonnummer +31 (0) 186 63 44 00.

-  Geef een duidelijke omschrijving van de klacht.
-  Houdt uw pakbon met leverinformatie bij de hand.

Productklacht
Bij een productklacht hebben wij altijd het lotnummer nodig. Ook ontvangen we graag een ongebruikt product om het probleem verder te (laten) onderzoeken. Wij bespreken met u hoe u het betreffende product aan ons kan overhandigen.

Wat doen wij met uw klacht?
Wij nemen uw klacht op in ons klachtenregistratiesysteem. Uiteraard doen wij ons uiterste best om de klacht direct voor u op te lossen. Intern starten wij een oorzaakonderzoek en nemen we maatregelen om herhaling van de klacht in de toekomst te voorkomen.

De afhandeling van een productklacht kan meerdere weken in beslag nemen, omdat er in de meeste gevallen uitgebreid onderzoek uitgevoerd moet worden door de producent. In die gevallen zullen wij u daarover informeren.