Recall

Door de producent van het betreffende product wordt besloten tot het uitzetten van een recallprocedure.

Soorten recalls:
- Medical Device Recall
- Safety Information / belangrijke veiligheidswaarschuwing
- Internal Safety Field Communication
- Dringende informatie over de terugname van Medisch Materiaal
- ‘Oranje Hand Enveloppen’ (indien het een geneesmiddel betreft)

Direct na ontvangst van de recall worden de volgende stappen ondernomen door Mediq:
- Blokkade van het betreffende lotnummer van de productvoorraad
- Informeren betreffende autoriteiten, conform Meddev 2.12-1, indien de fabrikant dit niet heeft gedaan.
- Informeren van alle betrokken personen en klanten
- In werking stellen van de retourprocedure door Klantcontact
- Registratie retour gekomen producten
- Creditnota opstellen van retourgezonden producten

De recalls worden besproken met het management en eventueel betrokken instanties.