• KLANTVERHAAL: Zandvoortse Apotheek

    “Ik heb een betrouwbaar en fijnmazig sturingsinstrument nodig waarmee ik de mate van verbruik precies kan monitoren”

Waar apotheker Hans Mulder van de Zandvoortse Apotheek het meest van verwacht als het gaat om AbsorInControl? Dat deze module het berekende verbruik van incontinentie-materialen kan vergelijk met het reële verbruik in tijd. Want als hij aan een ding een hekel heeft, is het wel een naheffing van de zorgverzekeraar.

"Het gaat te ver om incontinentiemateriaal puur een serviceproduct te noemen, maar met een bescheiden doelgroep van circa driehonderd patiënten word ik er ook niet rijk van. Zeker niet met de huidige systematiek van dagprijzen. Maar ik vind het belangrijk om een compleet producten- en dienstenpakket te voeren."

"Begrijp met goed, ik vind dagprijzen niet per definitie verkeerd. Het dwingt je nauwkeurig de werkelijke behoefte aan incontinentieproducten vast te stellen, terwijl het voorheen meer een kwestie was van 'u roept, wij leveren'. Je dringt de nonchalance en verspilling meer terug."

"Het probleem ontstaat bij een mismatch; als er sprake is van oververbruik of onderverbruik. In het eerste geval snij ik mezelf in de vingers, want dan lever ik meer materiaal dan vergoed wordt op basis van het profiel van de patiënt. Ik heb twee keer een professional van Mediq Medeco over de vloer gehad die dat voor mij netjes heeft uitgezocht. Een heel plezierige service."

"Maar onderverbruik is minstens zo vervelend. Dan kan de zorgverzekeraar later zeggen: 'We zien dat je meer vergoeding gekregen hebt dan waarop je op grond van het verbruik recht had. Betaal maar terug'. Daar zit je ook niet op te wachten."

"Kortom, het is een balanceeract. Ik heb een betrouwbaar en fijnmazig sturingsinstrument nodig, waarmee ik dat hele proces kan monitoren. Met AbsorInControl kan ik gegevens uit mijn apotheeksysteem halen en met behulp daarvan het profiel van een patient vergelijken met diens historische verbruik. Dat is fantastisch. Zo kan ik binnen de lijntjes blijven en ben ik echt 'in control'." 

Inleven

Op 1 april 2012 is Achmea gestart met de invoering van dagprijzen voor absorberende incontinentiematerialen. Andere zorgverzekeraars volgen. Voortaan vindt vergoeding plaats op basis van patiëntprofielen. De apotheek kan uitsluitend declareren op dagprijs.

Oplossen

Om apothekers te ondersteunen bij de profielindeling heeft Mediq Medeco vorig jaar in haar online bestelen informatiesysteem MedBIS een module ontwikkeld. Hiermee worden eenvoudig alle stappen doorlopen conform het protocol van de zorgverzekeraars en kan de apotheker het gebruik op cliëntniveau exact monitoren.

Doen

De module in MedBIS is doorontwikkeld tot een completere en geavanceerdere Internetapplicatie: AbsorInControl. Hiermee neemt de apotheek digitaal de verplichte intakes af en plaatst cliënten in het juiste profiel. Ook ondersteunt AbsorIncontrol bij het samenstellen van een productadvies dat past binnen de dagprijs. Met deze innovaties van Medeco is de apotheker weer ‘in control’ binnen continentiezorg.