• Klantverhaal: Franeker Service apotheken

    “Het Mediq Medeco wondprotocol met daarin geïntegreerd het zorgplan leverde positieve reacties op bij de voorschrijvers.”

Als De Friesland Zorgverzekeraar tegen de apotheken waarmee het zaken doet zegt dat zij het SEMH keurmerk moeten halen, dan hebben de Franeker Service Apotheken bijna geen andere keuze dan aan die wens gehoor te geven. Meer dan 80% van de klanten is verzekerd bij De Friesland. “Gelukkig kon Medeco ons ondersteunen”, zegt farmakundige Petra de Boer.


Petra heeft eerlijk gezegd gemengde gevoelens over het keurmerk. De apotheek is HKZ-gecertificeerd, en veel van wat SEMH voorschrijft is al ondervangen door dit gevestigde kwaliteitslabel. Maar, SEMH legt de lat nog iets hoger, ontdekte Petra toen zij er zich in begon te verdiepen. “Vooral op de therapeutische gebieden die voor onze apotheken van belang zijn: diabetes, incontinentie, stoma en wondzorg (DISW).”

Protocol met zorgplan
Zo bleek dat wat bij incontinentie en diabetes al heel normaal is in de Franeker Service Apotheken door SEMH ook verlangd wordt bij wondzorg en stoma: een protocol, begeleiding en nazorg. “Dit was nieuw voor ons”, aldus Petra.
  

Mediq Medeco kon Petra tegemoetkomen. Het maakte een wondprotocol dat voldoet aan het ZN-formulier én de koppeling legde naar het zorgplan, ook een SEMH-voorwaarde. Immers, als de apotheek weet wat de voorschrijver beoogt met een medisch hulpmiddel, kan dat de zorgkwaliteit verhogen voor de patiënt. “We hebben het protocol besproken in het artsenoverleg. Dat leverde positieve reacties op.”

Geschoold personeel
Maar de Franeker Service Apotheken waren er toen nog niet. Het personeel was niet geschoold in alle zorggebieden, en dat moet wel volgens SEMH. Ook daar bood Mediq Medeco uitkomst. Met gerichte trainingen op het gebied van wond- en stomazorg en afvoerende incontinentie bracht het de medewerkers op het gewenste niveau. “Dat is heel prettig verlopen.” Met als eindresultaat: het SEMH keurmerk is in de wacht gesleept.


Inleven

De Friese Zorgverzekeraar eist van verzekerden dat zij hun medische hulpmiddelen betrekken van een SEMH-gecertificeerde apotheek. Als apotheek moet je die status verwerven, anders open klanten jouw deur voorbij en verlies je inkomen.

Oplossen

SEMH is nieuw voor de apotheek. Wat houdt het precies in? In hoeverre verschilt het van andere kwaliteitskeurmerken? Medeco biedt een algemeen overzicht in de vorm van een checklist en informatiemap. Daarnaast maakt het protocollen SEMH-proof.

Doen

Volgens SEMH moet de dienstverlening in een apotheek in handen zijn van medewerkers die appart geschoold zijn in DISW. Medeco College heeft daarop aansluitend geaccrediteerde trainingen ontwikkeld. Op maat en flexibel inzetbaar.