• Samen inkopen. Slim Besparen. Efficient werken. 

    “De geaccrediteerde training ligt in het verlengde van het wondprotocol dat we samen met Mediq Medeco hebben geactualiseerd.”

Zwanet van der Krans was in 2008 net in dienst bij HilverZorg, toen zij als wondspecialist een kennismakingsrondje maakte langs de huizen. Schakel mij in voor wondconsulten, drukte zij haar collega-zorgverleners op het hart. Dat heeft ze geweten! Het bracht Zwanet op een idee.


“Is het niet verstandig extra scholing in wondverzorging te organiseren?, dacht ik bij mezelf. Die vraag heb ik ook neergelegd bij onze afdeling Opleidingen. En wat bleek: zij waren bezig met een nieuwe BIG-training, en daar konden we op aanhaken met een module. De keuze voor Medeco College was gemaakt, maar ik heb constructief met de mensen daar samengewerkt voor de invulling van de trainingsinhoud.”

“De geaccrediteerde training duurt een dag en is direct afgeleid van onze praktijk. Dat betekent dat er aandacht is voor de preventie en behandeling van decubitus en ulcus cruris. We oefenen met ambulante compressietherapie - het zwachtelen - en met de wondmaterialen die we bij HilverZorg gebruiken. En wat ik helemaal mooi vind: de training ligt in het verlengde van het wondprotocol dat we samen met Mediq Medeco hebben geactualiseerd.”

“De training wordt gegeven voor groepjes variërend van acht tot zestien medewerkers en iedere verpleegkundige en verzorgende op elk niveau schuift aan. Ik zit erbij ter ondersteuning. Het enthousiasme is groot. En het belangrijkste: het heeft effect. Er wordt eerder adequaat gehandeld, wanneer de huid rood wordt of een beginnend defect vertoont. 

Dat voorkomt grotere schade in het vervolgtraject. Ik kom minder ernstige situaties tegen tijdens mijn wondconsulten dan voor de protocollering en training.”

“Zelf ben ik voorstander van een vervolgtraject. Er komen steeds betere materialen die je langer kunt laten zitten. Maar hoe benut je die maximaal? En hoe ga je om met oncologische wonden? Je bent nooit uitgeleerd. Stilstand is achteruitgang.”
 

Inleven

HilverZorg is een zorginstelling met meerdere locaties en kennisniveaus en met veel parttimers in dienst. De opleidingsbehoefte was te specialistisch voor een regulier ROC. Er werd gezocht naar een praktijkgerichte aanpak die marktontwikkelingen combineert met de specifieke wensen en werkwijze van Hilverzorg.

Oplossen

Medeco College heeft samen met de afdeling Opleidingen de trainingsbehoefte in wondzorg in kaart gebracht. Met welke uitdagingen kampt HilverZorg? Medeco College heeft daarnaast een bijdrage geleverd aan het opleidingsplan van de instelling.

Doen

Er is een training ontwikkeld die naadloos aansluit op de praktijk, werkwijze en protocollen binnen HilverZorg. Herkenbaar voor de cursist. Medeco College traint de hele instelling. Het succes van de training heeft geleid tot het ontstaan van Medeco College Maatwerk, zodat meer klanten kunnen profiteren van deze praktijkgerichte aanpak.